Over de Campagne

De Campagne Hart voor de Buurt

De ambitie van deze campagne is: “Wij willen het meest hartveilige land van Europa zijn.”
Om dit te kunnen bereiken moeten er veel meer AED’s 24 uur per dag, 7 dagen per week beschikbaar zijn, in ieders directe omgeving en buurt.

Op dit moment hangen er in Nederland circa 80.000 tot 100.000 AED’s. De meeste van deze AED’s hangen bij organisaties, bedrijven en instellingen, echter deze hangen binnen. Daarbij is van een groot aantal niet bekend waar ze hangen omdat ze niet zijn geregistreerd bij een oproepsysteem.

Om Hart voor de Buurt te realiseren moeten de AED’s naar buiten. Aan de buitengevel bevestigd en vrij toegankelijk zónder codering of slot. Hart voor de Buurt biedt een totaaloplossing van een AED voorzien van de nieuwste technologie, een speciale buitenkast zónder slot, mét verzekering tegen diefstal en/of molest, inclusief volledig onderhoud en vervangen van onderdelen.
Plus: de fabrikant stelt na elke inzet met een AED, als een ecg is geregistreerd, een nieuwe AED ter beschikking die het slachtoffer of de familie mag weggeven.
Een prachtig initiatief om zo nog meer AED’s in Nederland te krijgen.
Er worden genoeg flyers meegestuurd bij jouw bestelling.

Wij willen het meest hartveilige land van Europa zijn

Hoe sneller een de AED wordt ingezet, hoe groter de kans dat iemand een hartstilstand overleeft.

Doe mee!! En meld je buurt vandaag nog aan

Achtergrondinformatie

Volgens cijfers van de Hartstichting (november 2017) zijn er 12.000 AED’s geregistreerd en beschikbaar voor iedereen.

Dagelijks bereiken ons berichten dat hulpverlening tijdens hartfalen of een hartstilstand, niet mogelijk of bemoeilijkt is geweest door het niet beschikbaar en vrij toegankelijk zijn van een AED.

Tal van initiatieven maakt al dat we in Nederland met elkaar toewerken naar die o zo belangrijke 6-Minutenzone. Echter, aanrijtijden van de professionele hulpverleners zal je altijd houden. Direct handelend kunnen optreden door omstanders, met inzet van een AED, is dus noodzakelijk om levens te redden.

Met deze landelijke campagne wil Hart voor de Buurt dit mogelijk maken.

Voor effectief gebruik is het noodzakelijk dat de AED 24/7 – dus buiten openingstijden én aan de buitenmuur – toegankelijk is en daarnaast is geregistreerd bij het landelijke oproepsysteem. Aanmelden kan via HartslagNu.