Hart voor de Buurt – AED voor de Fluitekamp

Doneer samen  voor de Fluitekamp!!

en zamel geld in voor een AED

We hebben een AED voor de Fluitekamp!!
€ 1.943,20 / € 1.943,20
We hebben een AED voor de Fluitekamp!!
€ 1.943,20 / € 1.943,20
Beste Buurtgenoten,

Fantastisch! In ruim een week hebben wij met zijn allen en met steun van onze sponsoren het streefbedrag binnen gehaald.

Het begon met de statiegeldactie bij onze lokale AH die in totaal € 88,85 heeft opgebracht. Hiervan hebben wij een gedeelte gebruikt voor het drukken van onze folder door onze lokale drukker Van Barneveld Digitaal tegen een sterk gereduceerde prijs. Daarnaast krijgen wij van de Stichting Reanimatie Netwerk Amersfoort een subsidie van € 750,=, die tot uiting komt in de aanschafprijs. De AED kost € 2.461,70 en wordt geleverd voor € 1.711,70. Het Wit-Gele Kruis Fonds Hoogland heeft in totaal € 400,= gedoneerd, waarvan wij € 136,80 mogen gebruiken voor de jaarlijkse elektriciteitskosten.

In totaal heeft onze actie dus € 2.126,50 opgebracht (incl. het restantdeel van onze statiegeldactie), waarvan € 1.893,20 voor de aanschaf en verzekering van de AED en € 233,30 voor de elektriciteitskosten voor de komende 4½ jaar.

Binnenkort hangt er op de zijgevel van Fluitekamp 97 dus een AED met breekslot die voor iedereen 24/7 toegankelijk is. Alléén een AED is natuurlijk niet voldoende. Gelukkig heeft een aantal van jullie gebruik gemaakt van het aanbod om een gratis Reanimatiecursus te volgen, want een AED moet ook bediend kunnen worden. Burgerhulpverleners zijn altijd welkom, want hier geldt “Elke seconde telt”. In verband met het Corona-virus zijn alle Reanimatiecursussen voorlopig tot 1 juni geannuleerd.

Wij hebben ervaren dat de sociale cohesie binnen de Fluitekamp zeer groot is, waarbij ook de sociale What’s App groep een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan ons succes en een uitstekend medium is gebleken om in korte tijd veel buurtbewoners te mobiliseren.

Nogmaals, heel hartelijk dank voor jullie donaties. Wij houden jullie op de hoogte zodra de AED geplaatst wordt.

Met vriendelijke groet,
Angeliek Noortman en Jan Kreuger

Hart voor de Buurt – AED voor de Fluitekamp

Deze bedrijven/organisaties helpen mee om de Fluitekamp veiliger te maken

Deze bewoners van de Fluitekamp hebben gedoneerd

Bewoner op de Fluitekamp 134

€ 20,00

Jan & Lynnette

€ 25,00

Kees en Angeliek Noortman

€ 20,00

Piet van ‘t Klooster

Rob en Ingeborg

€ 20,00

Catharina en Sipke

€ 20,00

Ton Kaas

€ 20,00

van de Pol

€ 10,00

De Kruif

€ 50,00

Bert en Wilma van de Pol

€ 25,00

Familie Smeekes

€ 25,00

Pascal & Esther Spierings

€ 25,00

Tamme Bergsma

€ 20,00

Jan van Straelen

€ 20,00

Familie Bruinsma

€ 50,00

Elout Weber

€ 20,00

Pim de Mol

€ 10,00

Ger en Tom

€ 50,00

Joost Versteeg

€ 25,00

Kees Peterse

€ 50,00

Judith Morriën

€ 10,00

Familie Drost

€ 25,00

Familie Hoven

€ 25,00

Miranda

€ 10,00

Mons

€ 40,00

Sandra

€ 30,00

Britt en Erik

€ 20,00

Patricia Willemsen

€ 20,00

Familie Faas

€ 20,00

€ 25,00

Familie van de Nieuwegiessen

€ 50,00

Familie Sedney

€ 25,00

P. van den Enden

€ 10,00

Gerda en Bart van Dijk

€ 25,00

Wil Webbink

€ 20,00

Cora en Frans

C.L.A. Tits-Van Suchtelen van de Haare

Thea

Janny en Ton

€ 25,00

€ 10,00

Henny Does

€ 30,00

Saskia & Robin

€ 20,00

Janine Greven

Frank Mol

Jane

John en Petra ter Veer

€ 20,00

Lilian DeBueger

€ 10,00

Mitzi

Ietje Aanstoot

€ 20,00

€ 20,00

Familie Veldmeijer

€ 20,00

Tineke Henny van Ramele

€ 20,00

Yolanda & Maarten nr. 60

€ 30,00

Jola & Emile Lymberopoulos

€ 25,00